Oferta

Oferta naszego inkubatora nastawiona jest na wasz sukces. Z tego powodu znajdują się w niej 3 typu usług: Usłgui biznesowe, wynajem przstrzeni oraz usługi inwestycyjne. Usługi biznesowe to wszystko to co jest związane z infrastrukturą biznesową mającą na celu pomoc w rozwoju waszego biznesu. Wynajem przestrzeni to wszystko to co jest związane z naszymi lokacjami. Ostatni rodzaj usług to usługi inwestycyjne – są to usługi mające na celu pomoc w pozyskaniu inwestora i kapitału na start i rozwój waszej firmy.

Oferta – Usługi Biznesowe

Usługi biznesowe mają na celu pomoc w szybkim rozwoju waszego biznesu. W wyniku tego skorzystacie z naszej infrastruktury oraz doświadczenia. Naszym celem jest możliwie najszybsze zwiększenie waszych przychodów. Stabilny wzrost przychodów jest jasnym sygnałem dla inwestorów, że inwestycja w firmę przyniesie zyski.

Poniżej przedstawiamy listę usług biznesowych oferowanych przez nasze biuro.

Usługi Biznesowe:

Oferta – Usługi coworkingowe

Na usługi coworkingowe składają się wynajem biura, wynajem biurka na godziny oraz wynajem sali konferencyjnej. Rzecz jasna usługi coworkingowe są dostępne w naszych lokalizacjach znajdujących się w całej Polsce.

Oferta – Usługi inwestycyjne

Usługi inwestycyjne to element odróżniający nas od pozostałych wirtualnych biur, coworkingów i inkubatorów biznesowych. Z tego powodu doradzamy wam w procesie pozyskania kapitału na dalszy rozwój firmy. Korzystacie również z naszej sieci kontaktów oraz kontaktów firm, która znajdowały się u nas w inkubacji. Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług w sposób chronologicznych tak jak zazwyczaj występują w procesie inwestycyjnym.

Usługi Inwestycyjne: