Przygotowanie biznes planu

Link2incube.com - Przygotowanie biznes planu

Przygotowanie biznes planu jest czymś co pozwala wam szybko wyłapać słabe i silne strony waszego biznesu. Pomożemy wam w przygotowaniu tego dokumentu. Wspólnie dokonamy analizy 

Elementy biznes planu

  • podstawowe założenia projektu,
  • opis przedsiębiorstwa i jego formy,
  • opis produktu/usługi,
  • strategia pozyskiwania klientów i sprzedaży,
  • analiza rynku i konkurencji,

Przygotowanie biznes planu – strategia inwestorska

Dodatkowym elementem jaki może się pojawić w waszym biznesplanie jest strategia pozyskiwania inwestorów. Jest to specyfika w momencie kiedy jako pierwotną strategię wzrostu przyjęliście pozyskiwanie kapitału od inwestorów. W wyniku tego możecie skoncentrować się na wzroście, a nie na zyskowności.

Bardzo często spotykamy się z osobami, które mają świety pomysł ale nie potrafią go złożyć w jednolitą całość. Z tego powodu sugerujemy im aby rozpisać to co chcą zbudować jako produkt lub usługę. Następnie muszą się zastanowić jak chcą do tego dojść.

Usługi Biznesowe:

Usługi Inwestycyjne:

Po co tworzyć biznesplan?

Jeżeli zadajesz sobie pytanie o sens tworzenia biznesplanu to koniecznie zapoznaj się z powodami podanymi poniżej:

Uporządkowanie informacji – spisanie swoich pomysłów na papierze w odpowiedni sposób, pomoże uporządkować Ci to, co znajduje się w Twojej głowie. Dzięki temu będziesz mógł spojrzeć na swój pomysł na biznes z innej perspektywy.

Dostarczenie informacji – tak naprawdę najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji, zarówno o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu działalności. Może się bowiem okazać, że przedsięwzięcie, które w Twojej subiektywnej opinii ma szanse powodzenia, według analizy przeprowadzonej na potrzeby biznesplanu będzie nieopłacalne.

Kredyty, dotacje – stworzenie biznesplanu jest niezbędnym wymogiem w instytucjach, w których można uzyskać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy czy w banku. Jeżeli więc chcesz stworzyć swój biznesplan, warto abyś sprawdził najpierw, jakie dana instytucja posiada wymogi odnośnie struktury i zawartości biznesplanu.

Pomoc w zarządzaniu firmą – solidnie przygotowany biznesplan będzie Ci ułatwiał prowadzenie Twojej firmy zwłaszcza w jej początkowej fazie. Dzięki jasno rozpisanym celom, które chcesz osiągnąć, a także ściśle określonym sposobom ich realizacji, nie wypadniesz z obranej przez siebie drogi.

Brak planu działania, to prosta droga do przedsiębiorczej porażki – wiele znakomitych pomysłów na biznes poległo tylko dlatego, że nie został dla nich przygotowany solidny plan działania, w którym byłyby zawarte wszystkie szanse, zagrożenia, cele i możliwości realizacji takiego pomysłu.