Przygotowanie do negocjacji z funduszami

Link2incube - Przygotowanie do negocjacji z funduszami

Przygotowanie do negocjacji z funduszami to usługa gdzie pomagamy wam w ustaleniu strategii negocjacyjnej z funduszem. Szukamy przewag konkurencyjnych pozwalających wam uzyskać największą liczbę pieniędzy za najmniejszą liczbę udziałów. Preces ten poprzedzony jest due diligence oraz analizą biznesową waszej firmy. W wyniku tego określamy jakie są wasze silne i słabe strony. W oparciu o taką analizę ustalimy jak zapobiegać ryzyku wynikającym ze słabych stron waszego biznesu. Jest to także okazja dla was aby lepiej poznać swój biznes.

Przychody

Podstawowym elementem na co patrzą fundusze inwestycyjne jest wzrost przychodów lub wzrost liczby użytkowników usługi. Jednak sama prezentacja takich danych może być niewystarczająca dla uzyskania odpowiedniej ceny za udział. Bardzo istotna jest też struktura użytkowników. Gdzie wasza usługa posiada największą liczbę użytkowników pod względem geograficznym. Jakie są cechy demograficzne waszych użytkowników. Liczą się takie jak elementy jak płeć i wiek. Dobrze opracowana strategia w kontekście waszej obecnej bazy użytkowników pozwoli wam na szybszy podbój rynku.

Przygotowanie do negocjacji z funduszami – struktura udziałów

Decydując się na pozyskanie pieniędzy od funduszu musicie się zastanowić w jaki wehikuł finansowy zostanie ubrana umowa inwestycyjna. Nie zawsze musicie sprzedawać udziały jeden do jednego. Czasami zdecydowanie bardziej opłaca się budowa umowy strukturyzowanej gdzie uzyskujecie pożyczkę pod zastaw udziałów i sprzedajecie część udziałów za gotówkę. Umowa może też zawierać w sobie przyrzeczenie dalszej inwestycji w przypadku kiedy osiągniecie odpowiedni poziom wzrostu. Jest to korzystne rozwiązanie dla obu stron. Gwarantuje ono wam ciągłość finansowania w przypadku dalszego wzrostu. Dla funduszu jest to korzystna sytuacja ponieważ pozwala mu na zwiększenie udziałów w dobrze rokującym biznesie.

Strategi i plan – Przygotownaie do negocjacji z funduszami

Przezorny zawsze przygotowany. W tym przypadku jest to niezwykle prawdziwe. Jeśli zdecydowaliście się na wzrost poprzez pozyskanie kapitału oferujemy wam wsparcie merytoryczne. Przygotujemy razem biznes plan i strategię negocjacyjną tak, aby udało się wam osiągnąć sukces.