Seed capital

Link2incube.com - Seed Capital

Seed capital to minimalny kapitał potrzebny na rozpoczęcie biznesu. Stanowi on wkład, który ma zostać przeznaczony na podstawowe wydatki konieczne rozpoczęcia działalności. Pozwala on na uruchomienie biznesu i rozpoczęcie sprzedaży lub poszukiwanie innych źródeł finansowania. 

Rozmiar finansowania

Seed capital różni się w swoim rozmiarze w zależności od tego jak duży jest potencjał na samym początku działania firmy. W przypadku firm o bardzo dużym potencjale wzrostu seed capital może być wielokrotnie większy niż w przypadku innych firm. Spożytkowanie tego kapitał w sposób natychmiastowo zwiększający przychody firmy jest bardzo dobrym znakiem dla następnych inwestorów. Bardzo często stanowi wstęp do dalszego rozwoju.

Seed Capital – na co go przeznaczyć

Dla początkującej firmy absolutnie najważniejszym celem jest wygenerowanie pierwszych przychodów. Środki te powinny zostać przeznaczone na wszystko to co jest wymagane do dokonania pierwszej sprzedaży. Pamiętajcie że, część środków potrzebnych do sprzedaży możecie uzyskać w oparciu o zapłatę odroczoną. Pozwala to wam na wykorzystanie efektu dźwigni finansowej. Pamiętajcie, że na samym początku powinniście wykorzystać wszelkie dostępne dla was możliwości.

Co się dzieje po pierwszym finansowaniu?

Kapitał początkowy ma na celu rozpoczęcie waszego biznesu. Jednak jest to zdecydowanie za mało, aby uruchomić w pełni działającą firmę. Jego celem jest udowodnienie biznesowego sensu działalności przedsiębiorstwa. Jeśli uda wam się wygenerować przychody najprawdopodobniej zwrócicie uwagę inwestorów na swój pomysł. W tym momencie możecie się zastanowić nad poszukiwaniem anioła biznesu – angel investor – albo pozyskania pierwszego kapitału.