Założenie spółki

Link2incube.com - Założenie spółki

Założenie spółki z o.o. to często pierwszy krok do większego biznesu. Pozwala wam na rozpoczęcie działalności w oparciu o podmiot ograniczający waszą osobistą odpowiedzialność finansową. W ramch spółki wspólnicy nie ponosza odpwowiedzialności za zobowiązania spółki. Spółka ma także większe możliwości jeśli chodzi o zaliczanie wydatków w koszty. Pomożemy wam w jej założeniu a także w prowadzeniu księgowości dla spółki.

Założenie spółki – umowa spółki

Umowa spółki określa w jasny sposób kształtują się relacje pomiędzy wspólnikami oraz członkami zarządu. W jaki sposób i na jaki czas powołujecie prezesa zarządu. W jaki sposób wspólnicy określają swoje wkłady – pieniężne lub niepieniężne. Wzór umowy spółki z o.o. możecie znaleźć na jednej z naszych stron. W wyniku tego zapoznacie się z tym jakie elementy powinny się tam znaleźć.

Założenie spółki – przygotowanie pod inwestora

Jeśli decydujecie się na pozyskiwanie kapitału przez inwestorów konieczne jest aby stosunki własnościowe w spółce były dokładnie określone. Inwestorzy zainteresowani są zakupem różnego rodzaju udziałów, z których różne gwarantują odmienne prawa w spółce. Z tego powodu można postanowić, że pewnego rodzaju udziały będą posiadały większe prawo do dywidendy, a inne gwarantowany większą ilość głosów. Wszystkie te elementy będą miały kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów.

Eliminacja opłat poprzez prowadzenie spółki

Prowadzenie działalności w postaci spółki z o.o., spółki komandytowej lub jakiegokolwiek połączenia tych spółek nie wymaga uiszczania opłat ZUS oraz innych ubezpieczeń społecznych. Ma to miejsce w przypadku kiedy przynajmniej 5% udziałów w spółce z o.o. należy do innego wspólnika. W praktyce osoba taka nie ma wpływu na sposób działania spółki a jej ewentualne korzyści w przypadku wypłaty dywidendy są minimalne.

Inną zaletą jest możliwość strukturyzowania spółek w sposób taki, który umożliwia nietypowe rozwiązania prawne. W wyniku tego możecie stworzyć strukturę, która lepiej odpowiada waszym wymaganiom. Jednym z takich przykładów firmy jest połaczenie spółki komandytowej razem ze spółką z o.o. Chcesz dowiedzieć się więcej?! ZADZWOŃ DO NAS! KONTAKT